Corona

Corona virus og træning

Det er stadig muligt at dyrke gymnastik indendørs, hvis retningslinjer og anbefalinger overholdes. Rammerne tager udgangspunkt i Kulturministeriets ”Retningslinjer for genåbning af idræts- og foreningsliv udendørs og indendørs”

Alle skal føle sig trygge ved at deltage i aktiviteterne, og vi har alle et fælles ansvar for at søge at begrænse risikoen for smittespredning bedst muligt.


Nu starter vi en sæson hvor vi skal passe ekstra på os selv og ikke mindst på hinanden.

HUSK altid de generelle råd til forebyggelse af smittespredning
- Hvis du har symptomer – så bliv hjemme
- Fortsæt med at have god og grundig håndhygiejne (vask og sprit hænder ofte) samt host/nys i albue
- Fortsæt med at holde afstand til andre (1-2 meter)

I foreningen er Anne-Lise Pedersen udpeget til at være vores Corona ansvarlige. Vores sekundære ansvarlige vil være Gitte Dyrmose.

Det betyder, at har man spørgsmål eller vil man give besked om at man har symptomer på smitte – så vil det være Anne-Lise eller Gitte man kommer til.

VIGTIGT: - her skal du ikke møde op til træning.
- Er du syg, i et testforløb (og ikke fået svar), har en syg i husstanden eller været på en udenlandsrejse inden for de sidste 14 dage, skal du ikke møde op til træning.

Før test:
- Ved symptomer på COVID-19, skal du straks isolere dig fra andre og bestille tid til test.

Efter negativ test:
- Og du ikke længere har symptomer, behøver du ikke isolere dig.

Efter positiv test:
- Du skal gå i selvisolation indtil 48 timer efter at du er fri for symptomer
- Hvis du ikke har symptomer efter en positiv test, skal du isolere dig i indtil 7 dage efter testen er taget.

Bliver du konstateret smittet efter at du har været til træning så er det vigtigt at du kontakter Anne-Lise hurtigst muligt så vi kan sende besked til alle på holdet. Vær opmærksom på at dit navn som smittet ikke offentliggøres – dette grundet GDPR-reglerne.

Derefter bør dem som den smittede har været sammen med blive testet.

Forsamlingsforbud er pt. på 100 personer – så det bliver i denne sæson antallet af gymnaster vi maksimum kan være på holdet, inklusive instruktøren.

Vi anbefaler, at vi så længe vi har Corona hængende – at vi ikke krammer eller giver hånd når vi mødes. Medmindre selvfølgelig man møder en man har i sin nære omgangskreds – som man har set under hele perioden.

Det er vigtigt at du ikke møder op til træning hvis du har symptomer af nogen art.

Har du symptomer, så er normal anbefaling at du isolerer dig og sørger for at blive testet. Bliv hjemme indtil 48 timer efter, at dine symptomer er helt forsvundet.

Grundet smitteopsporing skal alle gymnaster registreres ved hver træning. Dette sker hos et af bestyrelsesmedlemmerne. I første omgang ved fysisk afkrydsning på liste. Så sørg venligst for at du er krydset af på listen hvis du allerede har betalt kontingent – eller hvis du endnu ikke er tilmeldt denne sæson – at du så bliver noteret på listen.

Der vil ikke være krav om mundbind, men hvis du ønsker at træne med mundbind, vil det selvfølgelig være helt ok.

Der vil først blive gjort rent i hal og omklædningsrum når vi går hjem. Derfor anbefaler vi at du møder omklædt og at du bader hjemme. Det vil derfor være på eget ansvar at benytte omklædningsrummet da der ikke er sprittet af.

Vi anbefaler at du selv har håndsprit med når du kommer til træning – men foreningen vil selvfølgelig have indkøbt håndsprit der kan benyttes.

Hvis du vil bruge måtte i forbindelse med træningen skal du medbringe din egen måtte. Da det ikke vil være muligt at bruge foreningens måtter i denne sæson. Det vil være for omfattende at skulle rengøre alle foreningens måtter efter brug.

Generelt skal afstandskravet om 2 meter i fysisk aktivitet overholdes. Det er dog tilladt at være tættere end de 2 meter, men i begrænset omfang. Instruktøren vurderer behovet. OBS! undgå dog om muligt følgende: ansigt til ansigt. Hænder til hænder. Ansigt til hænder.

Opsummering;
♦ Du kommer omklædt hjemmefra
♦Du spritter hænder inden du går indenfor
♦ Du holder afstand – ingen kram, kindkys eller håndtryk
♦ Du SKAL krydses af ved hver træning – af et bestyrelsesmedlem (grundet smitteopsporing)
Man krydser ikke sig selv af på listen - grundet risiko for smittespredning!
♦ Vi anbefaler, at du spritter hænder hvis der har været pause i træningen
hvor du evt. har drukket vand.
♦Vi anbefaler at du bader hjemme efter træning
♦Vi anbefaler at du selv medbringer håndsprit
♦ Du bedes medbringe din egen måtte til træningen

Husk altid at vi respekterer hinandens grænser. Og at vi har fuld forståelse for, at man kan blive usikker på om man har lyst til at være sammen med mange mennesker – på et stort gymnastikhold. Du er altid velkommen til at kontakte Anne-Lise hvis der er spørgsmål eller andet du har brug for at drøfte i denne forbindelse.

Vi kan godt træne i hallen selv om der er klatrere – så længe der er gardin imellem os – og vi holder god afstand til gardinet. For så betragtes vi som 2 forskellige forsamlinger.

Sidst men ikke mindst - det vil være muligt at holde ”tredje halvleg” eller kaffeaften så længe man overholder de gængse regler for afstand.

Retningslinjerne kan blive ændret løbende, ud fra erfaring og myndighedernes anbefalinger.


Det gælder om at bruge sin sunde fornuft og skele til, hvad der er af rammer for hygiejne generelt ift. Corona.
For god ordens skyld gør vi opmærksom på, at retningslinjerne ovenfor ikke tilsidesætter sundhedsmyndighedernes og Rigspolitiets anvisninger, ligesom øvrig lovgivning er gældende.

https://politi.dk/coronavirus-i-danmark
 
 

 

Henriette Le Métayer  | Tlf.: 30 62 59 29 | rdf.bm.henriette@gmail.com