GDPR

ROSKILDE DELINGSFØRER FORENING

Persondatapolitik for Roskilde Delingsfører Forening
Vi er meget opmærksomme på at forhindre ethvert misbrug af informationer og samtidig yde den bedst mulige service til vores medlemmer.
Hos Roskilde Delingsfører Forening:
• Videregiver og sælger vi ikke data til tredjepart
• Behandler vi IKKE selv kreditkortoplysninger
• Udsender vi ikke uopfordrede Nyhedsbreve eller Reklamer
Roskilde Delingsfører Forening gemmer dine medlems-/kontaktoplysninger for at kommunikere med dig og til indberetning af medlemsantal til kommune og organisationer.

Hvilke informationer indsamler Roskilde Delingsfører Forening?
Vi indsamler og lagrer de oplysninger du oplyser, når du indmelder dig eller køber af eller sælger til os. Data er almindelige kontaktoplysninger som f.eks. navn, adresse, telefon, e-mailadresse og for medlemmer tillige fødselsdato og køn.
For instruktører indhentes desuden oplysninger om kørsel, udlæg og bankoplysninger.
Vi gemmer disse oplysninger for at kunne leve op til vores aftale med dig og for at overholde folkeoplysningsloven, skattelovgivning og regnskabsloven, som kræver at relevante medlems- og leverandøroplysninger gemmes i 5 år.
På https://roskilde-delingsførerforening.dk/ benyttes google analytics til statistiske formål. Google analytics oplyser at de overholder kravene til datahåndtering i henhold til persondataforordningen.
Til håndtering af dit medlemskab benyttes databehandlersystemet Conventus, der ligeledes oplyser at leve op til forordningen.

Hvordan beskytter Roskilde Delingsfører Forening mine informationer?
Dine oplysninger ligger alene på onlinesystemet Conventus, og kan her kun læses af relevante personer med login rettigheder hertil.
Kasserer har desuden et instruktørregister, for håndtering og afregning af Instruktøraftaler.
Bestyrelsen har adgang til alle medlemsoplysninger. Instruktører har kun adgang til deres egne holds medlemsoplysninger, så de kan kontakte holddeltagere.
Du kan til enhver tid få oplyst hvilke informationer Roskilde Delingsfører Forening måtte have om dig og du kan til en hver tid bede om at blive fjernet fra Roskilde Delingsfører Forenings medlems- / kundedatabaser, såfremt det ikke strider mod anden lovgivning.
Du kan gøre indsigelser til datatilsynet, jf. Persondataforordningen.

Dataansvarlig
For Roskilde Delingsfører Forening er den dataansvarlige Formand Anne Gram Andreasen.
Version 1.1 
Henriette Le Métayer  | Tlf.: 30 62 59 29 | rdf.bm.henriette@gmail.com